top of page
Tým pracující v systémové místnosti

Základní charakteristika:

Webová aplikace BD BROKER běží na zabezpečeném virtuálním serveru. Byla naprogramována v programovacím jazyce PHP, Framework Symfony. Jako databáze se používá databáze MariaDB.

K čemu slouží aplikace BD Broker ?

BD Broker je komplexní informační systém pro správu a zpracování obchodních případů, vyúčtování provizí a řízení obchodních modelů všech typů MLM sítí.

Pro koho je především určená aplikace BD Broker ?

BD Broker je vhodný pro všechny podnikatelské subjekty nabízející produkty klientům, formou prodejně poradenské činnosti, za niž jsou poradci/obchodníci odměňováni variabilním provizním systémem.

Jak jsou zabezpečená a zálohovaná spravovaná data ?

Aplikace je provozována v datovém centru DC2 TTC Teleport, které je největším a nejmodernějším datovým centrem ve střední a východní Evropě.
Zálohování probíhá jednou denně do geograficky nezávislého datového centra DC1 TTC Teleport, přičemž vždy posledních 5 záloh je uchováváno pro případ pozdějšího použití.
Přístup do aplikace je zabezpečen uživatelským jménem s nastavenými uživatelskými oprávněními, která definují práva přístupu k určitým funkcím aplikace a práva přístupu k odpovídajícím údajům.

Lze přenést Vaše data do aplikace BD Broker ?

Ano lze, je možné využít předdefinované importní šablony. V případě větších interních systémů je možno využít službu "Migrace dat z vlastního systému".

Jak dlouho trvá zavedení aplikace BD Broker u zákazníka ?

Zavedení aplikace je v řádu několika dní, a to v případě využití předdefinovaných importních šablon. V případě "Migrace dat z vlastního systému" se náročnost zavedení odvíjí od komplexnosti dat a jejich analýzy.

bottom of page