top of page
Quiet Desk

BD BROKER VERZE - KOMPLET

Základní charakteristika:
Webová aplikace BD BROKER běží na zabezpečeném virtuálním serveru. Byla naprogramována v programovacím jazyce PHP, Framework Symfony. Jako databáze se používá databáze MariaDB.

Muž Hands On Keyboard

MODUL UŽIVATELÉ

Slouží k zavedení uživatelů systému, přidělení oprávnění a přístupu k jednotlivým modulům dle požadavků mateřské společnosti.

MODUL INSTITUCE

Slouží k zavedení partnerů/institucí, které jsou smluvními partnery mateřské společnosti. V rámci pojišťovnictví a finančních služeb se jedná především o pojišťovny, bankovní instituce, penzijní, investiční společnosti a další.

Vysoké budovy
schůzka

MODUL PORADCI

Představuje souhrn informací a nastavení pro smluvní interní a externí partnery, včetně nastavení karierní úrovně a parametrů pro provizní výplaty. Jedná se o důležitou část v návaznosti na výpočet provizí se zohledněním provizní kategorie, provizní sazby a zprostředkovaného produktu nebo služby.

MODUL PRODUKTY

Slouží k zavedení produktů/služeb, které má mateřská společnost smluvně sjednané s jednotlivými institucemi. Tento modul slouží kromě evidence i k proviznímu nastavení podmínek pro výplatu provizí pro jednotlivé produkty/služby v návaznosti na provizním nastavení poradců.

Obchodní informační stůl
S úsměvem starší pár

MODUL KLIENTI

Modul slouží k zavedení a evidenci klientů/zákazníků mateřské společnosti a evidenci získatelů, servisních poradců k nim přiřazených. Modul umožnuje efektivní práci s klienty/zákazníky, jejich smlouvami a odpovědnými získateli/poradci.

MODUL SMLOUVY

Jeden ze základních modulů aplikace. Slouží k evidenci smluv a smluvní dokumentace s klientem/zákazníkem. Rovněž obsahuje podrobný přehled parametrů smlouvy, termínů plateb a veškeré údaje týkající se provizí ze smlouvy včetně podkladů pro produkci daného získatele. Obsahuje též evidenci hromadných rámcových smluv, včetně dodatků/změn k nim odpovídajících.

podepsání smlouvy
Finanční zpráva

MODUL UZÁVĚRKA

Jedná se o nejdůležitější část celé aplikace, která slouží ke zpracování došlých provizí od jednotlivých institucí v návaznosti na karierní provizní ohodnocení jednotlivých získatelů/poradců. Slouží také pro získání přehledu celkových nárokových a skutečně vyplacených provizí od jednotlivých smluvních institucí, včetně přehledu zisku mateřské společnosti. Dále je výstupem i podrobný přehled očekávané, nové, došlé a storno produkce podle jednotlivých kategorií produktů. Obsahuje také přehled mimořádných a pravidelných odměn v návaznosti na motivační soutěže a podporu obchodu pro jednotlivé pobočky mateřské společnosti. Rovněž také nástroje pro kontrolu a párování došlé provize k jednotlivým smlouvám v návaznosti na zdroj smluv a kategorie produktů a institucí. Výstupem jsou také přehledy a sestavy potřebné pro účetnictví a obchodní řízení mateřské společnosti.

MODUL PROVIZNICE

Slouží jako celkový přehled zpracovaných proviznic pro jednotlivé získatele/poradce a provizní období. Umožnuje samotný náhled a export detailu konkrétní proviznice.

Credit Assessment
Zaměstnanec call centra

MODUL INTERVENCE

Tento modul hlídá došlé intervence od jednotlivých institucí, sleduje odpovědné osoby a termíny vyřešení s důrazem na požadavky.

MODUL UPOMÍNKY

Obecný nástroj pro evidenci platební morálky klientů/zákazníků, výši nedoplatků, včetně možnosti hlídání termínu, odpovědné osoby a notifikace.

Flexibilní plánování Payment
Muži s kalkulačkou

MODUL SAZEBNÍKY

Představuje důležitou část aplikace z pohledu nastavení výpočtu provizí pro jednotlivé získatele/poradce v návaznosti na přiřazenou provizní kategorii daného produktu, kategorii sazebníku a provizní skupinu získatele/poradce spolu s časovou platností.

MODUL VÝROČÍ SMLUV

Slouží k evidenci a přehledu všech blížících se výročí (jedná se o termín pro možnosti úpravy, nebo vypovězení dané smlouvy) dle nastavení upozornění/notifikace na daném produktu.

Komunikace znakového jazyka
Příležitostné obchodní setkání

MODUL SOUTĚŽE

Modul umožňuje založení, evidenci a editaci všech typů obchodních a motivačních soutěží pro získatele/poradce dané mateřské společnosti v návaznosti na časovou platnost a vyhodnocení.

NOTIFIKACE

Umožnuje vložení univerzální notifikace/sdělení, a to jak z pohledu uživatele systému, tak i z pohledu získatele/poradce a jeho dashboardu. Současně umožňuje zadání konkrétního textu včetně notifikace na uživatelský email uživatele/poradce a jeho dashboardu.

Image by Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk
Office Employees

MODUL DOKUMENTY

Představuje správu interní dokumentace ve vztahu k obchodní síti, jakož i ve vztahu k části Back Office. Umožnuje dokumentaci třídit dle oblastí do jednotlivých složek.

MODUL STATISTIKY

Představuje ucelený souhrn předem definovaných výstupů z aplikace pro potřeby vedení a plnění plánu obchodní skupiny mateřské společnosti, dále pro potřeby evidence produkce a kmene smluv, dále kontrolu a práci Back Office mateřské společnosti, jakož i pro kontrolu reklamací a práci s klienty.

Statistické návrhy
Image by Myriam Jessier

MODUL REPORTING

Ucelené exporty z předem definovaných parametrů jako nástroj pro kontrolu produkce, efektivity obchodu, správy provizí a klientského kmene.

MODUL KONFIGURACE

Jedná se o základní modul pro nastavení aplikace pro nového zákazníka.

Obsahuje:

  • Zavedení základních informací o mateřské společnosti (zákazník)

  • Nastavení účtu pro hromadné platby z uzávěrky

  • Parametry minimálního limitu pro výplaty provizí

  • Možnosti kumulováni provizí

  • Systémové nastavení pro správce aplikace

Image by ThisisEngineering RAEng
bottom of page