top of page
Server

Společnost BIZ DATA a.s. byla založena v roce 1995. Od roku 2006 patří do finanční skupiny SPGroup. V roce 2007 došlo ke změně názvu ze Slavia Data a.s. na BIZ DATA a.s. Prioritní činností společnosti je tvorba software, a to především rozsáhlých informačních systémů pro pojišťovny, odborná školení a poskytování komplexních služeb v oblasti IT. Základní vývojová platforma společnosti je systém IBM System i (IBM AS/400) a PHP.

bottom of page