top of page

BD BROKER

Komplexní správa klientských dat a řízení obchodu na jednom místě

BD Broker představuje modulární aplikaci pro správu a zpracování obchodních případů, vyúčtování provizí a řízení obchodních modelů všech typů provizních struktur, zaměřenou především na pojištění, jakož i další produkty finančního trhu.

Woman with Computer
Quiet Desk
Using a Computer
Woman on Her Computer
otevřená Laptop

HLAVNÍ PŘEDNOSTI APLIKACE BD BROKER

Designer's Desk

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP DLE OPRÁVNĚNÍ

Možnost nastavení předem definovaných uživatelských oprávnění pro všechny uživatele v návaznosti na jejich roli ve společnosti.

Systémové řízení a kontrola obchodních aktivit je základem každé prosperující obchodní společnosti !

VARIABILITA PROVIZNÍCH NASTAVENÍ

Univerzální nástroje pro správu všech typů provizních schémat, lineárních, více stupňových MLM, jakož i BrokerPool struktur.

Motivační odměňování je hlavním motorem růstu každé finanční společnosti !

Práce s notebookem
Softwaroví inženýři

KOMPLEXNÍ SPRÁVA OBCHODU

Řízení obchodních aktivit na všech karierních úrovních, komplexní dashboard s možností cílení efektivního a profesionálního přístupu ke klientovi.

Úspěch vlastních obchodních aktivit a spokojenost zákazníka je výsledkem konzistence odborných znalostí a efektivních technologických nástrojů dnešní doby !

VYSOKÁ PŘIDANÁ HODNOTA PRO PODPORU OBCHODU

Cena aplikace z pohledu obchodního přínosu a komplexní klientské správy vysoko převyšuje počáteční investici.

Investice do moderních technologií je z pohledu konkurence dnes požadovaným minimem pro očekávaný obchodní růst každé finanční společnosti.

Startup Development Team

„Je těžké vytvářet produkty na základě skupinové diskuze. Lidé většinou nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete.“

Steve Jobs, Bloomberg BusinessWeek, 1998

Networkingová událost
bottom of page